HERANGR

... aneb "odizolujte ty trubky"

Temnota


Temnota, smutek, prázdnota, vzpomínky na které chcete zapomenout, myšlenky které nechcete vyslovit. Uvažujete na tím, jaký to má vlastně všechno smysl, když vaše snažení končí pořad stejným, zdrcujícím, ponižujícím, vysilujícím neúspěchem. Stejný neúspěch, stále a stále dokola. Žádné poučení, pořád stejné. 


Proč? Přestáváte věřit v to, v co celý život doufáte. Přestáváte doufat v to, v co celý život věříte. Proč? Jediná otázka, která vám zbyla. Protože to má všechno nějaký smysl? Protože to takhle má být? Protože to někdo takhle předurčil? Proč? Co to je za blbosti? Přece tu jde o mě, o mou osobu, o můj život, o má rozhodnutí. Proč to tedy tak není? 


Nebo snad to, co chcete, není to, co si zasloužíte? A je úplně jedno, jak moc se snažíte, co všechno pro to děláte? Stejně skončíte s tím, co je vám předurčeno? Nebo se raději spokojíte s tím, co vám zrovna spadne do klína? Jak vlastně poznáte, že to je to nebo ono? Jak poznáte, že toto je to, co opravdu chcete? 


Pokládate si taky tyto otázky? Tak se vzpamatujte a jděte ven. Neexistuje totiž ta správná příležitost k správným činům. Existují pouze vaše činy k vytvoření té správné příležitosti. 

Na pozadí nám hrají Bnad of Horses – The Funeral ⤳