HERANGR

... aneb "odizolujte ty trubky"

Život

Spím, ale stále jsem ospalý,
jím, ale stále jsem hladový,
sním, ale stále jsem zasněný,
miluji, ale stále jsem zklamaný. 

Hledám, ale stále jsem ztracen,
věřím, ale stále jsem podváděn,
snažím se, ale stále jsem omráčen,
důvěřuji, ale stále jsem obcházen. 

Nenávidím, ale stále jsem zraněn,
nelituji, ale stále jsem viníkem,
vstupuji, ale stále jsem vyháněn,
ustupuji, ale sám jsem cynikem.