HERANGR

... aneb "odizolujte ty trubky"

Mu°j první prográmek

K jeho popisu bych jen přidal to že je to jedno z těch jednoduchých řešení a při práci mi pomohl Kuba (je to trochu složitější než jednoduché). Ale i tak je to sranda…

#include <iostream> #include <iomanip>using namespace std;const int velikostPoli=64;char prevodNaCHar(int cislo){ char navrat; switch (cislo){ case 10: navrat='a'; break; case 11: navrat='b'; break; case 12: navrat='c'; break; case 13: navrat='d'; break; case 14: navrat='e'; break; case 15: navrat='f'; break; case 16: navrat='g'; break; case 17: navrat='h'; break; case 18: navrat='i'; break; case 19: navrat='j'; break; case 20: navrat='k'; break; } return navrat; }void vystup(int pole[]){ int vypis=0; for(int i=0; i<velikostPoli; i++){ if(pole[i]>0 || vypis==1){ if(pole[i]<9){ cout << pole[i] << " "; }else{ cout << prevodNaCHar(pole[i]) << " "; } vypis=1; } } }void prevodnik(int cislo, int soustava){ int pole[velikostPoli]; for(int i=0; i<velikostPoli; i++){ pole[i]=0; } for(int i=velikostPoli-1; i>=0; i--){ pole[i]=cislo%soustava; cislo=cislo/soustava; } vystup(pole); }int main() { int vstupni_cislo, soustava; char znovu = 'a';while(znovu == 'a'){ cout << "Zadejte cislo v desitkove soustave: "; cin >> vstupni_cislo; cout << "Zadejte vyslednou soustavu (2-20): "; cin >> soustava; if(soustava >= 2 && soustava <=20 && vstupni_cislo>0){ cout << vstupni_cislo << " je v " << soustava << " soustave: "; prevodnik(vstupni_cislo, soustava); cout << endl; cout<<"Znova? a/n: "; cin>>znovu; cout << endl; }else{ cout << "Jsou povoleny pouze soustavy od 2 po 20!" << endl; znovu='a'; cout << endl; } } }