HERANGR

... aneb "odizolujte ty trubky"

Sigmund Freud by meˇl ze mneˇ radost

Docela nedávno, jsem byl podroben jednoduché, psychologické analýze. Jednoduchým způsobem, který byl na mně použit, se dá udělat o člověku pěkný obrázek. Test spočívá v několika krocích. Prvním krokem, je najít nejoblíbenější pohádku, pak si najdete nejoblíbenější postavu z té pohádky a nakonec nejoblíbenější scénu s tou postavou a z té pohádky. Zkoumaný subjekt si vezme čtvrtku papíru, tužku a začne kresli tu scénu, ale co nejpodrobněji a co nejpřesněji. To co nakreslíte, tak ta postava jste vy a to co se děje v té scéně se Vám taky děje.

Úžasné na tom bylo to, že když mi tohle bylo oznámeno, tak za zvuku rozbíjejícího skla, mi to „docvaklo“. Když jsem se nad tím zamyslel, tak opravdu sedělo a docela přesně.

Tak si říkám, když se nad tím vším zamyslím, že jsem jak nějaká profláknuta učebnice psychologie a kdybych se dostal do područí nějakého psychologa, tak by mně rozebral jak čínskou hračku, vykuchal všechna střeva, seškrábal barvu a řekl by mi i to co o sobě vůbec netuším. Teď jde jen o to, jestli by mi to pomohlo, nebo bych si řekl super a nic by se nezměnilo… nebo by mi řekl úplně něco jiného, něco co by mi nedalo důvod na změnu…